Câu đố về đồ vật:

Có cánh mà chẳng biết bay.
Chân treo trên nóc, chạy xoay vòng cầu?