Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Hết Đinh rồi lại Tiền Lê
Hai vua đều chọn nơi này kinh đô?