Câu đố về động vật:

Vừa bằng lá tre, ngo ngoe dưới nước.
(Là con gì?)