Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì nằm cạnh sông Tiền
Quanh năm con nước chảy xuôi êm đềm?

Đố là sông gì?