Câu đố về động vật:

Hễ nghe thấy tiếng là mùa hè sang
Là con gì?