Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sớm, chiều hiền hòa.
Giữa trưa dữ dội
Đi Đông, về Tây.
Mây mù biến mất?

Đố là gì?