Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Âm thanh dìu dặt nhặt khoan
Êm tại người hát, vừa lòng người nghe?