Câu đố về vật dụng:

Thân nho nhỏ, dáng cong cong
Đầu một sợi tóc thả trong nước hồ
Người thủy cung nhỏ hay to
Hễ mà bắt được quẳng xô đem về
Là cái gì?