Câu đố về đồ vật:

Thân em có bệnh lạ kỳ
Bụng thì sôi réo, miệng thì nhả hơi?