Câu đố về cây:

Cây gì cuống lá rỗng, to
Quả ngọt chín đỏ, hạt đen no tròn?