Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nơi nào ít ỏi dân cư
Quanh năm lạnh giá, núi băng trập trùng?