Câu đố về cây:

Cây gì thẳng đuột trắng thân
Sim se sắp đũa làm chi giữa trời?