Câu đố chữ gì:

Thân thì bé xíu cỏn con
Mà nên sa mạc bãi cồn mênh mông
Khi đuôi bị cuốn lên không
Hoá loài yêu nước thuỷ chung trọn đời?