Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về thăm đất Quảng Bình
Thăm khối núi lớn, cảnh trời đẹp thay?