Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

 

Hằng hà sa số. 

Khi có khi không 

Nhấp nha nhấp nháy. 

Như là kim cương?

 

Đố là gì?