Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì nô nức ra vào
Thăm thành phố Bác nguy nga vô cùng?