Câu đố về động vật:

Mắt lồi mồm rộng
Sấm động mưa rào
Tắm mát rủ nhau
Hát bài "ộp ộp".
(Là con gì?)