Câu đố về vật dụng:

Vốn xưa em ở trên rừng
Bạn cùng rừng núi đã tròn đôi mươi
Người đem về chẳng nói cười
Đục đục đẽo đẽo thành người hai quê
Thân mình chẳng có mái che
Giữa dòng nước chảy thành khe suối dài
Là cái gì?