Câu đố về vật dụng:

Một thân mà có hai đầu
Đập vào cối đá chẳng đầu nào bươu
Là cái gì?