Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hai thứ có một tên chung
Thứ để câu cá, thứ dùng tập bơi.
(Là cái gì?)