Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì mở mắt càng nhanh càng mừng?