Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mười hai, một tá, chuyện thường
Bỗng dưng cộng một, khác dường tên chi?

Đố là gì?