Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chỉ bằng hai chiếc lá to
Không tôi, anh chẳng đứng yên bao giờ?