Câu đố về động vật:

Hai tay thủ sẵn đôi kìm
Như xe bọc thép im lìm, tiến, lùi.
Thấy động với tính đường chui
Chẳng ai biết nó buồn vui lúc nào.
(Là con gì?)