Câu đố con gì:

Con gì thích học chữ o
Đọc vang mỗi sớm trời vừa rạng đông?