Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào nức tiếng bao đời
Con gái cũng biết múa roi đi quyền?