Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Mùa xuân, yến đến từng đàn.
“Tổ yến” đặc sản, đất lành nơi đâu?