Câu đố về thực vật, hoa quả:

Sừng sững mà đứng giữa đồng
Chân tay không có lại bồng đứa con.
(Là cây gì?)