Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Cũng trúc nhưng trắng lạ lùng
Quanh năm soi bóng thủ đô đất lành?