Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hai bên tả, hữu Bật Sơn
Sông Hương uốn lượn, Thuận An biển trời?