Câu đố về các loài động vật:

Vừa bằng hạt thóc, mà bọc dạ quang
Ở khắp xóm làng, đâu đâu cũng có?