Câu đố về thức ăn:

Nàng Hương, Nàng Út, Chợ Đào
Tiếng gì cục tác khiến em giật mình?