Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về du lịch Bắc Ninh
Thăm ngôi chùa ấy, tiếng tăm nhất nhì?