Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Hai anh khác họ cùng tên:
Một anh xó bếp, anh bên góc vườn
Một anh lửa đốt luôn luôn
Anh kia sưởi nắng, mưa tuôn gió lùa
Một anh được gọi là vua
Anh kia bị bọn trẻ thơ chọc hoài.
(Là những anh nào?)