Câu đố về động vật:

Chim gì làm tổ trên cây
Chim gì sẵn đó đẻ ngay tức thì
Để rồi chắp cánh bay đi
Ấp nở mặc trứng, con gì không nuôi