Câu đố cây gì:

Cây gì một kiếp bềnh bồng
Vui cùng con sóng theo dòng sông trôi
Vẫn đi mà vẫn sinh sôi
Mùa hoa nhuộm tím dòng đời mênh mang?