Câu đố về động vật:

Lạ đời cứt đội trên đầu
Bơi đi khắp chốn biển sâu sông dài
Là con gì?