Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Là nơi hội tụ ba sông
Tản Viên, Tam Đảo nằm kề hai bên?