Câu đố về thực vật:

Lấy dầu từ đất biển khơi
Dầu tôi lơ lửng giữa trời sinh ra
Là dầu gì?