Câu đố về con người và địa danh:

Giờ tên sông đã đi vào sử xanh
Là sông gì?