Câu đố về đồ vật:

Có chân nhưng chẳng có tay
Mặt thì nhẵn bóng, khi trà lúc cơm?