Câu đố về thực vật:

Đầm ao nước lặng là nhà
Gương ô vượt nước la đà thấp cao
Sinh con hương tỏa ngọt ngào
Áo hồng áo trắng con nào cũng tươi
Là cây gì?