Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đất ở đâu trai hiền gái lịch
Non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng?
Tháp bảy tầng, Thánh miếu, chùa Ông
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Tòa?