Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Tây Bắc xa vời
Đánh giặc bành trướng, xác phơi khắp rừng?