Câu đố về thức ăn:

Giáng sinh nô nức, nhà nhà
Em đây có mặt, bánh gì hở anh?