Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bao giờ hết cỏ nước Nam
Thì dân Nam mới hết người đánh Tây”
Lời trên ai đã nói ra
Hỏi em, hỏi chị đáp ngay cho nào?