Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đường về nơi ấy xa xôi
Tìm thăm phố Cổ bao đời nằm im?