Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì đi khắp rừng sâu
Muốn xem cây cối bao nhiêu tuổi đời?