Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa Chúa Nguyễn cho vời
Núi gì khiến cụ Trạng Trình nổi danh?