Câu đố về động vật:

Còn nhỏ ăn ngủ trên nong
Đến khi khôn lớn cấm cung trong buồng
Là con gì?